2017.04.28 Koosoleku protokoll

Koosoleku protokoll lisatud kodulehele dokumentide alla.

Parooli saab KÜ käest.

Lugupidamisega,
KÜ Õismäe 6

2017.04.29 Soojusvarustuse katkestus - 15.05.2017 8:00 - 16.05.2017 20:00

Austatud soojatarbija !

Käesolevaga teatame, et seoses soojusvõrkude ehituse/renoveerimisega katkeb soojusvarustus alljärgneva(te)s Teie omanduses või halduses oleva(te)s hoone(te)s:
Õismäe tee 6, Tallinn

Katkestuse planeeritud algus on 15.05.2017 08:00 ja orienteeruv tööde teostamise lõpp 16.05.2017 20:00.

Vabandame soojuskatkestusest tingitud ebameeldivuste pärast. Loodame Teie mõistvale suhtumisele ning soovime meeldivat koostööd.

AS Utilitas Tallinn
www.utilitas.ee

2017.04.07 Korteriühistu Õismäe 6 üldkoosolek - 20.04.2017.a. algusega kell 19:00 toimub Haabersti Sotsiaalkeskuses Õismäe tee 24

Lugupeetud korteriühistu liige!

Käesolevaga teatame, et 20.04.2017.a. algusega kell 19:00 toimub Haabersti Sotsiaalkeskuses Õismäe tee 24 korteriühistu Õismäe 6 kordusüldkoosolek.
Päevakord:
1. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. 2017.a. Majanduskava kinnitamine;
3. Jooksvad küsimused.
NB! Koosolekule palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.
Kui korterivaldajal ei ole võimalust osaleda koosolekul isiklikult, võib teda esindada täisealine perekonnaliige või teine korterivaldaja volituse alusel (vorm on lisatud).

Pages

Subscribe to KÜ Õismäe 6 koduleht RSS