You are here

2013.06.15 KÜ Õismäe 6 üldkoosolek (II)

Lp. Õismäe 6 korteriomanikud.

20.06 kell 18.30 toimub KÜ Õismäe 6 üldkoosolek päevakorraga:

1.2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2.2013.aasta majandusplaani kinnitamine.
3.Elamu renoveerimine
Koosolekul esitatud renoveerimisküsimustele vastates koosneb renoveerimisplaan järgmiselt:
a) Elamu välisseina soojustamine
b) Soojustagastusklappide paigaldamine
c) Küttesüsteemi renoveerimine
d) Ventsüsteemi renoveerimine
Kompleksne renoveerimine eeldab kõikide punktide teostamist.
Eraldi tehes tuleks alustada soojustamisest ja soojustagastusklappide paigaldamisest.
Koosolekul kõlanud ettepanek ainult küttesüsteemi renoveerimisest suurt kokkuhoidu ei too ja korterite ventilatsiooni ei paranda.

4.Jooksvad küsimused.
Koosolek toimub elamu Õismäe 6 esisel mänguväljakul.

KÜ Õismäe 6 juhatus

Ув. Квартировладельцы Õismäe 6

20.06 в 18.30 состоиться общее собрание KÜ Õismäe 6 по темам:

1. Подтверждение годового отчета 2012 года
2. Утверждение бюджета на 2013 год
3. Реновация дома
4. Текущие вопросы

Собрание состоитсяво дворе дома на детской площадке.
Годовой отчет имеется на дом.страничке, кто желает в бумажном виде, то просим обратиться в правление.

С Уважением,
Правление товарищества