You are here

Prügikäitlemise meelespea

PRÜGIKÄITLEMISE MEELESPEA

Prügišahti ei tohi visata suuremat prügi kui on šahti ava suurus. Palume kasutada väiksemõõdulisi prügikotte, mis vabalt šahti avast läbi mahuvad.

Kui äravisatav ese on suurem kui luugi ava siis ära suru seda jõuga šahti, šaht ummistub.

Kindlasti ei tohi šahti visata patju ja tekke.

NB! Ummistunud prügišaht hakkab haisema ja häirib kõiki maja elanikke.Ummistuse likvideerimine on kulukas, kulud kanname me kõik ühiselt! Prügi jätmine šahti kõrvale on keelatud.
Suurema gabariidiga olmeprügi saab ära visata olmeprügi konteineritesse.

NB! Prügikonteinerite kõrvale prügi mahapanek on keelatud.

Prügikonteinerite kasutamine:

Paberi ja papi kogumiseks asub konteiner(suur roheline) III trepikoja sissekäigu kõrval. Konteinerisse palun tuua ainult kuiv papp ja paber. Suured pappkarbid tuleb eelnevalt tükeldada või kokku suruda ja siis konteinerisse visata, need ei jäeta tervena prügikasti peale või kõrvale.
Biojäätmete konteinerid(väikesed konteinerid) asuvad III trepikoja sissekäigu kõrval. Biojäätmete konteineritesse tohib tuua eelkõige ainult toidujäätmeid , märgunud pappi ja paberit ning haljastusjäätmed.
Klaas- ja plasttaara tuleb viia taara kogumispunkti, seda ei jäeta kottidesse prügikonteinerite kõrvale või konteinerisse.

NB! Prügi mahapaneku eest võib MUPO teha ühistule trahvi. Palun hoiame elamu trepikodades ja ümbruses puhtust ja korda ja ärme tekitame oma hoolimatusega liigseid kulutusi meile endile.

Juhatus

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

в мусоропровод нельзя бросать вещи больше отверстия провода. Просим для мусора пользоваться малогабаритными мешками, которые свободно проходят через отверстие шахты.

Eсли выбрасываемый предмет больше отверстия провода, не сжмай его силой в шахту, шахта забивается. ни в коем случае нельзя бросать в мусоропровод подушки и одеяла!

NB! Забитый мусоропровод начинает вонять и беспокоит всех жителей дома. Ликвидация запора обойдется не дешего, а расходы на это мы покрываем все вместе! Свалка мусора у шахты запрещается.

Бытовые отходы с большим габаритом можно выбрасывать в контейнеры для бытового мусорa.

NB! Свалка мусора рядом с контейнерами запрещается.

Использование контейнеров:

Бумага и картон - контейнер(большой зеленый) находится у III подъезда. Просим принести в контейнер только сухие картон и бумагу. Большие картонные коробки надо перед выбрасыванием в контейнер разрезать или сжать, нельзя их оставить целыми около контейнерoв.
Биоотходы - контейнеры (маленькие) расположены около входов обоих подъездов.В биоконтейнеры выбрасывают прежде всего пищевые и озеленительные отходы, мокрые бумага и картон.
Стеклянную и пластиковую тару надо унести в сборный пункт, его не оставляют ни в мешках у контейнера, ни у мусоропровода, ни в контейнеры.

NB! за неправильную свалку мусора MUPO может оштрафовать квартирное товарищество. Пожалуйста держим порядок и чистоту в подъездах и у дома. Давайте не будем своей небрежностью причинить нам вем лишние затраты.

Правление