You are here

2016.08.08 Erakorraline üldkoosolek 15.08.2016 kell 19:00

Lugupeetud korteriühistu liige!
Käesolevaga teatame, et 15.08.2016 algusega kell 19:00 toimub Õismäe tee 6 esisel mänguväljakul korteriühistu Õismäe 6 erakorraline üldkoosolek.
Päevakord:
1. Juhatuse kinnitamine või ümbervalimine;
2. Juhatuse esimehe töötasu määramine;
3. Jooksvad küsimused.
NB! Koosolekule palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.
Kui korterivaldajal ei ole võimalust osaleda koosolekul isiklikult, võib teda esindada täisealine perekonnaliige või teine korterivaldaja volituse alusel.

01.08.2016 aasta Lugupidamisega KÜ Õismäe 6 juhatus
Уважаемые члены квартирного товарищества!
Настоящим сообщим Вам, что чрезвычайной Общее собрание квартирного товарищества Õismäe 6 состоится 15.08.2016 г. в 19:00 во дворе дома Õismäe tee 6.
Повестка дня:
1. Утверждение избранного правлением председателя или выборынового правлениа;
2. Вапрос о зарплате председателю
3. Текущие вопросы.
NB! При себе иметь документ удостоверяющий личность.
Если владелец квартиры лично не может принять участие в собрании, то у представителей: супруги (супруга), совершеннолетнего члена семьи, другого члена товарищества, должна быть заполненная доверенность.

01.08.2016 г С уважением Правление KÜ «Õismäe 6»