You are here

2019.06.13 Korteriühistu Õismäe 6 kordusüldkoosolek 27.06.2019.a. algusega kell 19.00 toimub Haabersti Sotsiaalkeskuses,

Lugupeetud korteriühistu liige!

Käesolevaga teatame, et 27.06.2019.a. algusega kell 19.00 toimub Haabersti Sotsiaalkeskuses,
Õismäe tee 24 korteriühistu Õismäe 6 kordusüldkoosolek.
PÄEVAKORD:
1. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2019.a. majanduskava kinnitamine
s.h. 2.1. Rõdude klaasimine.
3. Jooksvad küsimused
NB! Koosolekule palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Kui korterivaldajal ei ole võimalust osaleda koosolekul isiklikult, võib teda esindada täisealine perekonnaliige või teine korterivaldaja volituse alusel.
Korteriomanikud, kes soovivad 2018.a. majandusaasta aruannet paberkujul, palume teada anda juhatuse esimehele 55 68 90 68

11.06.2019. a Lugupidamisega KÜ Õismäe 6 juhatus

--------------------
Уважаемые члены квартирного товарищества!

Настоящим сообщаем, что 27.06. 2019 г. в 19:00 в Социальном центре Хааберсти ,Õismäe tee 24 начнётся повторное годовое общее собрание квартирного товарищества Õismäe 6.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта за 2018 год.
2. Утверждение годового плана экономической деятельности на 2019 год. В том числе:
2.1. Остекление балконов
3. Текущие вопросы.

NB! На собрание просим взять с собой документ подтверждающий личность.
В том случае если владелец квартиры не может лично принять участие в собрании, его может представлять совершеннолетний член семьи или совладелец квартиры на основании доверенности.

11.06.2019.a. С уважением, Правление квартирного товарищества Õismäe 6

Отчет за 2018 финансовый год бумажном виде – о желании получить отчет сообщить председателю правления 55 68 90 68