You are here

2020.03.02 Õismäe 6 üldkoosolek jääb ära

Lugupeetud korteriühistu liige

Seoses eriolukorraga üldkoosolekut 18.märtsil ei toimu.
В связи чрезвычайным положением - общее собрание квартирного товарищества 18 марта не состаится.

Lugupidamisega KÜ Õismäe 6 juhatus

-------------

Haabersti LOV teade:

Lugupeetud korteriühistu esimees

Seoses laiaulatusliku viirusepuhangu ja Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga palume Teil korteriühistute üldkoosolekud kuni eriolukorra lõppemiseni edasi lükata. Linnaosa valitsus ja linnaosa valitsuse hallatavad asutused hetkel sellisteks koosolekuteks rendipinu ei võimalda. Ühtlasi teatame, et lisaks avalikele üritustele on Tallinn otsustanud ära jätta ringitegevused ja väiksemad sündmused Haabersti Vaba Aja Keskuses, Haabersti Päevakeskuses ning Haabersti Linnaosa Valitsuses.

Уважаемый председатель квартирного товарищества!

В связи с вспышкой вируса и объявленным правительством Эстонской Республики чрезвычайным положением просим Вас до окончания чрезвычайного положения отложить общие собрания квартирного товарищества. Районная управа и подведомственные учреждения в данный момент не предоставляют помещения в аренду для проведения собраний. Сообщаем, что помимо общественных собраний город Таллинн решил приостановить работу кружков и небольшие мероприятия в центре досуга Хааберсти, в дневном центре Хааберсти и в управе района Хааберсти.