You are here

2021.07.27 Tervise Arengu Instituut - Suitsetamine kortermaja elanikule.

Tervise Arengu Instituut - Suitsetamine kortermaja elanikule. https://www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine/kortermaja-elanikule/ Ükskõik, kas oled suitsetaja või mittesuitsetaja tähendab kortermajas elamine seda, et tuleb arvestada naabritega. Põhiline tubakatarvitamisega seotud probleem kortermajas on passiivne suitsetamine. Kui üks elanik suitsetab oma aknal samal ajal kui tema naabril on aken lahti või rõdul magamas väikelaps, ongi neist juba tehtud passiivsed suitsetajad. Avatud akna või tõmbekapi all suitsetamine ei aita mürgist tubakasuitsu toast eemaldada, küll aga võib selle viia naabriteni. Ka kinnises toas suitsetades levib suits varem või hiljem naabriteni. Eriti ohtlik on passiivne suitsetamine lastele ja rasedatele, aga ka südamehaigetele, hingamisprobleemidega inimestele ning isegi lemmikloomadele. Vastavalt Tubakaseaduse §29 lg1 p19 on suitsetamine korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis keelatud. Akendel ja rõdudel suitsetamine ei ole seadusega eraldi reguleeritud, kuid olulised on näiteks järgmised seadused: Eesti Vabariigi Põhiseaduse §28 alusel on igaühel õigus tervise kaitsele. Rahvatervise seaduse §4 kohaselt ei tohi inimene ohustada teise inimese tervist oma otsese tegevusega ega elukeskkonna halvendamise kaudu. Tuleohutuse seaduse §3 lg1 p5 ütleb, et isik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Seega tuleks vältida suitsetamist lisaks kortermaja koridorile, trepikojale ja muule üldkasutatavale ruumile ka rõdul, akendel ning välisukse vahetus läheduses. Inimese kodu on küll tema omand, kuid selle omandi kasutamisel kehtib piirang, st arvestada tuleb ka teiste elanike huvidega. Elades kortermajas on suitsetamiseks soovitatav minna õue ning mitte jääda trepikoja ukse või naabrite akna ette, vaid eemaldudes akendest ja ustest allatuult piisavale kaugusele. Pidage meeles, et korteriomanikud peavad omavahelistes suhetes, samuti suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve.